Navigare carti

Procedura pentru publicare de carte


1. Editura va citi manuscrisul ce poate fi trimis și pe mail. Este bine de avut în vedere că, în cazul trimiterii prin curierat, să se trimită o copie a manuscrisului pentru a se evita problemele legate de pierderea documentului, lucru de care editura nu poate fi răspunzătoare. După studierea manuscrisului, editura va decide dacă publicarea cărții este oportună, în funcție de mai multe aspecte cum ar fi: gen, subiect, notorietatea autorului, etc. Dacă sunteți debutant, nu înseamnă că nu vă putem publica lucrarea!

 

2. În cazul acceptării, urmează semnarea contractului cu autorul sau cu reprezentantul acestuia. Prin contract se stabilesc drepturile și obligațiile fiecarei părți. Totodată se stabilește și remunerația cuvenită autorului ce poate fi un procent din prețul de vânzare al operei publicate. Publicarea se face pe cheltuiala autorului și numai în anumite cazuri editura poate decide daca e rentabil să suporte ea însăși costurile de publicare. Totodată se vor stabili termenii și condițiile de plată.


3. Dacă este necesar se va efectua traducerea operei.

 

4. Editura va incepe lucrul la editarea cărții prin verificarea textelor din operă: punctuație, ortografie, sintaxă, fluența frazelor, etc. Se vor propune autorului anumite reformulări dacă sunt necesare.

 

5. Editura va acorda un ISBN pentru operă și va face cererea către Bibioteca Națională pentru descrierea CIP.

 

6. Se va stabili împreună cu autorul formatul finit al cărții, fontul și alte detalii ce țin de aspect.

 

7. Se va realiza coperta de către un specialist în grafică ținând cont de solicitările editurii și autorului.

 

8. Se va trimite un BT (bun de tipar) în format digital către  autor pentru a fi aprobată forma finală.

 

9. În cazul acceptului se va trece la tipărirea cărții în tirajul dorit. Trebuie ținut cont la tiraj, de trimiterea obligatorie a 7 exemplare către Biblioteca Națională și 1 exemplar către Biblioteca Județeană, de care aparține editura)

 

10. Este recomandat ca în funcție de buget, cartea să fie promovată atât înainte de publicare cât și după introducerea pe piață.

 

Vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail zoom.copy@yahoo.com pentru mai multe detalii.